Begrotingsakkoord: wat is de impact?

Op 9 oktober 2024 bereikten de federale ministers een akkoord over de begroting van 2024. Een aantal hervormingen binnen de arbeidsmarkt moeten bijdragen tot langer of meer werken. We lichten graag toe wat de wijzigingen voor flexi-jobs en werkhervattingspremie voor jou betekenen.

Flexi-jobs

Begin dit jaar werden de sectoren die flexi-jobbers inzetten reeds uitgebreid maar vanaf 2024 komen hier nog een aantal sectoren bij:

Sectoren waar momenteel nog geen flexi-jobs kunnen worden gebruikt, zouden een sectorale cao kunnen afsluiten om het gebruik van flexi-jobs in te voeren.

Naast deze uitbreiding, zijn er ook wijzingen in het statuut:

  • Er komt een jaarplafond van 12.000 euro voor niet-gepensioneerden, welke fiscaal vrijgesteld wordt. Alles hierboven wordt belast volgens de normale afhoudingen.
  • Het flexiloon wordt vervangen door een sectoraal minimumloon, met uitzondering van horeca. Een flexi-jobber wordt gelijkgeschakeld met het baremaloon dat van toepassing is in de betreffende sector.
  • De patronale bijdrage voor werkgevers wordt verhoogd van 25% naar 28% van de bruto bezoldiging.
  • Op heden mag je geen flexi-job uitvoeren met een arbeidsovereenkomst bij dezelfde werkgever of binnen één bepaalde onderneming. Dit verbod wordt uitgebreid naar alle verbonden ondernemingen of entiteiten.

Verhoging van de werkhervattingspremie

Om in te zetten op re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers en werklozen heb je als werkgever recht op een werkhervattingpremie, welke zal opgetrokken worden van 1.000 euro naar 1.725 euro. Werkgevers die tijdens de periode vanaf 1 april 2023 tot 31 maart 2025 iemand die minstens één jaar arbeidsongeschikt is in dienst neemt of laat hervatten kan deze premie aanvragen bij het intermutualistisch fonds, welke zal uitbetaald worden door het ziekenfonds van de werknemer. Hiervoor is een toegelaten werkhervatting van de adviserende arts vereist.

Opgelet, deze regels moeten nog in wetteksten gegoten worden en treden pas in werking vanaf 01/01/2024.

Heb je nog vragen over dit artikel?
Deel:
Facebook
LinkedIn
E-mail
WhatsApp

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!