Federal Learning Account (FLA): say what?

Via de wet van 20 oktober 2023 werd de Federal Learning Account (FLA) ingevoerd. Deze digitale tool houdt alle opleidingen en bijscholingen van werknemers bij en heeft als doel om het individueel opleidingsrecht van werknemers te beheren. 

Het gaat dus over een digitale applicatie, ontwikkeld en beheerd door Sigedis, die werknemers onder meer zal toelaten een overzicht te behouden van zijn/haar opleidingskrediet en de reeds gevolgde opleidingen.

Alle voltijdse werknemers in België hebben vanaf 2024 recht op 5 opleidingsdagen per jaar (overdraagbaar gedurende 5 jaar – zie bepalingen arbeidsdeal). Het exacte aantal jaarlijkse opleidingsdagen hangt af van het arbeidsregime van de werknemer, de omvang van de onderneming en de sectorale afspraken. 

De FLA zal van toepassing zijn op ALLE ondernemingen, ongeacht hun omvang en op ALLE opleidingen, zowel formeel als informeel. De invoering is voorzien ten laatste op 1 april 2024.

Wat moet je nu doen als werkgever?

Per kwartaal zal de werkgever een aantal gegevens van de gevolgde opleidingen moeten registreren. Daarnaast zal je als werkgever ook de ontbrekende gegevens van werknemers moeten aanvullen en het openstaande opleidingskrediet moeten corrigeren indien dit niet correct in de tool staat. Doe je als werkgever deze registratie niet tijdig of correct, dan zal dit leiden tot een melding bij de inspectiediensten.

Tot op vandaag is er echter nog geen duidelijkheid over de tool zelf. Wel wordt verwacht dat eens de tool ter beschikking wordt gesteld, alle opleidingen vanaf 1 januari 2024 zullen moeten worden geregistreerd. Je kan als werkgever dus best nu al alle opleidingen vanaf begin 2024 goed bijhouden. Het aantal gevolgde en geregistreerde opleidingsuren zal vervolgens afgetrokken worden van het individueel opleidingsrecht. 

De informatie zal via mycareer.be of via de eBox van de werknemer aan de werknemer worden toegestuurd. Is de werknemer niet geregistreerd in één van beide, dan moet de werkgever de werknemer informeren via een document dat in de tool ter beschikking zal worden gesteld. De werknemer heeft ook het recht om aan de werkgever een rechtzetting te vragen voor foute of ontbrekende gegevens.

Er komt als werkgever – of bij uitbreiding de personeelsdienst – heel wat extra werk op je af om de informatie van alle gevolgde opleidingen correct te verzamelen en te registreren in de tool. Wij houden je alvast op de hoogte van zodra er meer duidelijkheid is over de opstart van de applicatie.

UPDATE 6 maart 2024

Minister Dermagne heeft gecommuniceerd dat de officiële versie van de digitale applicatie voor de FLA pas op 1 juni 2024 (en dus niet op 1 april) ‘live’ zal staan. Binnen de 6 maand daaropvolgend, dus voor 30 november 2024, zullen alle werkgevers dan alsnog de nodige gegevens voor de gevolgde opleidingen van hun medewerkers in 2024 moeten registreren. Werkgeversorganisaties vinden dat onhaalbaar, en dringen aan op een verder uitstel. Voor hen moet het hele project terug naar af.

Reminder: vergeet ook het opleidingsplan niet

Naast de verplichte FLA verwijzen we kort graag ook nog even naar het opleidingsplan, welke eveneens het gevolg is van de bepalingen van de arbeidsdeal van 2022. Werkgevers die minstens 20 werknemers tewerkstellen, zijn verplicht om jaarlijks een opleidingsplan op te stellen, en dit telkens voor 31 maart

Dit is een oplijsting van alle formele en informele opleidingen, dus niet alleen de verplichte opleidingen die zullen worden georganiseerd, maar alle opleidingen die in het betrokken jaar voorzien worden. Heb je een OR of CPBW in je organisatie, zorg dan zeker dat de voorziene procedure wordt gevolgd.

 

 

Weet jij ook niet hoe te beginnen aan een opleidingsplan of aan de registratie van opleidingen? Of gewoon geen tijd hiervoor?
Wij ondersteunen je hier graag in. Neem vrijblijvend contact op!
Heb je nog vragen over dit artikel?
Deel:
Facebook
LinkedIn
E-mail
WhatsApp

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!