Is je arbeidsreglement up to date?

Vaak wordt de waarde van een arbeidsreglement onderschat door bedrijven. Dit document is echter niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een krachtige tool om de werking van je bedrijf te optimaliseren en een kader te scheppen voor je werknemers. Het is immers essentieel om als werkgever bepaalde afspraken vast te leggen. In dit artikel bespreken we de voordelen van een goed arbeidsreglement en geven we je tips voor het opstellen en beheren ervan.

 

Waarom een arbeidsreglement?

Eerst en vooral is het voor elke werkgever met minstens één werknemer een wettelijke verplichting om een arbeidsreglement op te stellen. Neem je tijd om een reglement op te maken. Er is immers een hele lijst aan  verplichte wettelijke bepalingen die moeten worden opgenomen maar daarnaast noteer je hierin ook de juiste regels, afspraken en gedragingen die je van je werknemers verwacht. Dit om misverstanden en conflicten te voorkomen. Goede afspraken maken goede vrienden!

Maar het zijn niet alleen de plichten maar ook de rechten van de werknemers die in dit document (moeten) worden opgenomen, denk aan de  bescherming van de veiligheid en gezondheid van de werknemer, de GDPR regels, de afspraken rond occasioneel thuiswerk, het recht op deconnectie, de informatie rond de uitbetaling van het loon,…


Wanneer en hoe?

Indien er een ondernemingsraad in je onderneming aanwezig is, dient het arbeidsreglement in overleg met hen opgesteld of gewijzigd te worden. Vijftien dagen na het akkoord in deze raad, treedt het arbeidsreglement dan in voege en kan je je arbeidsreglement online indienen.

Heb je geen ondernemingsraad, dan stel je dit zelf op als werkgever. In dit geval informeer je de werknemers over het reglement en hang je een opmerkingenregister uit waar werknemers gedurende 15 kalenderdagen de tijd hebben om opmerkingen op te noteren. Zijn er geen opmerkingen? Dan ben je klaar om je arbeidsreglement (digitaal) in te dienen bij FOD werkgelegenheid. Dit is nodig om het reglement te formaliseren. Zijn er wel opmerkingen, ga je hiermee aan de slag. Indien er geen akkoord bereikt wordt, zal de inspectie van de sociale wetten moeten bemiddelen.

Opgelet, het niet hebben van een arbeidsreglement dat voldoet aan alle wettelijke verplichtingen kan gesanctioneerd worden door de sociale inspectie met een administratieve sanctie, meestal een geldboete.


Evalueer uw reglement jaarlijks

Het is belangrijk om je arbeidsreglement jaarlijks te evalueren en te updaten waar nodig. Zo ben je zeker dat je voldoet aan de wettelijke verplichtingen en nieuwe modaliteiten die van toepassing zijn.  Jaarlijks zijn er immers wel een aantal wijzigingen of aanvullingen die je in je arbeidsreglement moet doorvoeren.


De verplichtingen anno 2024

Net als vorig jaar zijn er ook in 2024 enkele nieuwigheden die je verplicht in je arbeidsreglement moet opnemen of er best aan toevoegt:

Arbeidsongeschiktheid tijdens jaarlijkse vakantie

Werknemers die ziek worden tijdens hun vakantie kunnen gewaarborgd loon voor de ziekte ontvangen terwijl ze hun vakantiedagen naar een latere datum opschuiven. Het arbeidsreglement moet de specifieke afspraken beschrijven die de werknemer moet vervullen als hij of zij hierop wil beroep doen.

Vertrouwenspersoon

Voor ondernemingen met minstens 50 werknemers, of op verzoek van de vakbondsafvaardiging, dien je vanaf nu ook de naam van de vertrouwenspersoon te vermelden in het arbeidsreglement.


Hulp nodig?

Heb je nog geen arbeidsreglement of wil je je bestaande reglement laten nakijken?

Wij begrijpen dat het opstellen en beheren van een arbeidsreglement een complexe taak kan zijn. Aarzel niet om contact op te nemen & je te laten begeleiden in het opstellen van het reglement.

 

Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe we je kunnen helpen!

Heb je nog vragen over dit artikel?
Deel:
Facebook
LinkedIn
E-mail
WhatsApp

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!