Ondernemingsraad en CPBW

Sociale overlegorganen op ondernemingsniveau

Op ondernemingsniveau kan je drie sociale overlegorganen onderscheiden. Afhankelijk van de resultaten van de vierjaarlijkse sociale verkiezingen zullen bedrijven met minstens 50 medewerkers een comité ter preventie en bescherming op het werk (CPBW) moeten organiseren. Vanaf minstens 100 medewerkers komt daar ook nog een ondernemingsraad (OR) bij. 

Een vakbondsoverleg wordt opgericht op basis van sectorale bepalingen. In tegenstelling tot de CPBW en OR afvaardiging, worden de leden hier niet verkozen via de sociale verkiezingen, maar aangesteld door de vakbonden.

Bevoegdheden sociale overlegorganen

Het CPBW en de OR bestaan uit verkozen afgevaardigden van de werknemers en afgevaardigden van de werkgever en komen maandelijks bijeen. Tijdens de CPBW vergadering worden vooral de welzijns- en veiligheidsthema’s besproken, een OR heeft het dan vooral over de economisch-financiële en arbeidsorganisatorische aspecten van de organisatie. De vakbondsafvaardiging komt bijeen wanneer er onderhandelingen over CAO’s plaatsvinden of staat individuele medewerkers bij bvb wanneer ze klachten hebben.

De overlegorganen hebben diverse types van bevoegdheden:

  • Informatie ontvangen;
  • Advies verlenen;
  • Beslissingen nemen in een beperkt aantal materies;
  • Toezicht houden: nagaan of de wetgeving en de gemaakte afspraken worden gerespecteerd.

 

Sociale verkiezingen 2024

Tussen 13 en 26 mei 2024 moesten alle ondernemingen met minstens 50 medewerkers sociale verkiezingen organiseren. 

Alle kandidaten die zich kandidaat stellen, genieten van een bijzondere ontslagbescherming. Ze kunnen dus slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en mits het volgen van een zeer specifieke procedure ontslagen worden.

Na de sociale verkiezingen moet de organisatie vervolgens een installatievergadering voorzien voor zowel het CPBW, als – indien van toepassing – de OR. De installatievergadering moet plaatsvinden binnen de 45 dagen na de verkiezingsdag. Alle effectieve verkozenen alsook de werkgeversafvaardiging en in het geval van het CPBW, de preventieadviseur, zijn aanwezig. Indien een effectieve verkozene niet aanwezig kan zijn, neemt een plaatsvervanger deel. Op de installatievergadering wordt het huishoudelijk reglement opgesteld. Vaak wordt deze vergadering gecombineerd met de vergadering aangaande economische en financiële basisinformatie. Deze informatie moet binnen de 2 maand na de (her)verkiezing overhandigd worden en besproken worden binnen binnen een termijn van minimaal 15 dagen en maximaal 2 maanden na de overhandiging van de documenten.

Is het de eerste keer dat je een CPBW of ondernemingsraad opricht? Kan je advies of ondersteuning gebruiken in de organisatie en werking van je overlegorganen? Of besteed je je sociaal overleg graag uit? 

Heb je nog vragen over dit artikel?
Deel:
Facebook
LinkedIn
E-mail
WhatsApp

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!