Ziek tijdens vakantie: nieuwe regels vanaf 2024

Medewerkers zullen niet langer hun vakantiedagen verliezen als ze ziek worden tijdens deze vakantiedagen.

Anno 2023 is het in België zo dat medewerkers die ziek worden voor hun vakantie aanvangt, gedurende de periode van ziekte, ook als ziek vergoed worden en dus geen wettelijke vakantiedagen verliezen (eerste afwezigheid primeert). Echter medewerkers die tijdens hun vakantie ziek worden, verliezen deze vakantiedagen wel. 

Dit laatste is niet in lijn met de Europese wetgeving, die stelt dat elke medewerker recht heeft op minstens vier weken vakantie per jaar om zich te ontspannen en uit te rusten. Dit is niet mogelijk tijdens dagen van ziekte, aangezien de focus dan ligt op genezing en herstel. Daarom oordeelt het Europese hof van justitie dat een medewerker die ziek is op een vakantiedag, deze dag op een later tijdstip moet kunnen opnemen.

Wat zal er wijzigen vanaf 2024?

Vanaf 1 januari 2024 wordt er geen onderscheid meer gemaakt in bovenstaande situaties en zal elke zieke medewerker, de jaarlijkse wettelijke vakantiedagen (dus niet de ADV-dagen, anciënniteitsvakantiedagen, vervangende feestdagen, extralegale vakantiedagen) waarop hij/zij ziek was, later kunnen opnemen, ook indien het collectieve vakantie betreft.

Er hangen wel voorwaarden aan vast: 

  • De medewerker moet de werkgever onmiddellijk verwittigen.
  • De medewerker moet een geldig medisch attest bezorgen binnen de afgesproken termijn. 
  • De medewerker moet expliciet verzoeken om de vakantiedagen op een later tijdstip te mogen opnemen.
  • De medewerker moet de werkgever informeren over de verblijfplaats indien dit niet het thuisadres is. De procedure voor controle blijft immers van toepassing.
 
Wat als de medewerker de vrijgekomen vakantiedagen niet tijdig meer kan opnemen?
 

Wettelijke vakantiedagen overdragen naar het volgende jaar of uitbetalen zonder dat ze worden opgenomen, wordt door de vakantiewetgeving niet toegestaan. Echter, voor vakantiedagen die wegens ziekte (of een andere schorsing) niet kunnen worden opgenomen, is er een uitzondering mogelijk. Deze vakantiedagen moeten op het einde van het vakantiejaar wel worden uitbetaald en kunnen daarna onbetaald worden opgenomen (deze dagen kunnen 2 kalenderjaren worden meegenomen).

 

Welke verplichtingen heb je nu als werkgever?
 

De werkgever is verplicht om de dagen vermeld op het medisch attest in te boeken als ziektedagen en is dus gewaarborgd loon verschuldigd volgens de bestaande regelgeving.

Daarnaast moet de werkgever het arbeidsreglement aanpassen met concrete modaliteiten die een medewerker moet naleven. De werkgever kan hiervoor zelf het arbeidsreglement wijzigen, zonder het akkoord van de ondernemingsraad of de procedure voor het raadplegen van het personeel te moeten naleven. Wel moet het arbeidsreglement worden geregistreerd bij de FOD.

 
Heb je nog vragen over dit artikel?
Deel:
Facebook
LinkedIn
E-mail
WhatsApp

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!