Een competitief loonpakket: meer dan alleen een brutoloon

Als werkgever is het belangrijk om een aantrekkelijk loonpakket aan te bieden welke aansluit bij de behoeften van jouw medewerkers en potentiële medewerkers.

Als we denken aan een totaal loonpakket, denken we – naast het brutoloon – spontaan aan maaltijd- en eco-cheques, een hospitalisatie- en groepsverzekering, een netto onkostenvergoeding, een GSM met abonnement en een bedrijfswagen.

Er zijn echter nog tal van andere mogelijkheden om het loonpakket van je medewerkers te optimaliseren. In deze blog geven we je enkele mogelijkheden aan.

Een aantal interessante competitieve loonelementen voor jou opgesomd:

  • Cafetariaplan

Het cafetariaplan biedt je medewerkers de mogelijkheid om een deel van hun verloningspakket naar wens in te richten. Dit kan onder meer bestaan uit fietslease, aankoop electronica, uitbreiding hospitalisatieverzekering, extra vakantiedagen, opleidingen, een pensioenbijdrage,… Je laat de keuze aan de medewerkers zelf, waardoor ze zelf meer controle hebben over een deel van hun verloning.

De meest gekende vorm van een cafetariaplan is de optimalisatie van de uitbetaling van de eindejaarspremie. Er is echter ook een mogelijkheid om een bonus of premie, of een deel ervan, in dit plan te steken.

  • Mobiliteitsbudget

Een mobiliteitsbudget geeft medewerkers de vrijheid om hun vervoerskeuzes af te stemmen op hun persoonlijke situatie. Medewerkers die recht hebben op een bedrijfswagen kunnen via het mobiliteitsbudget kiezen voor een milieuvriendelijkere wagen, alternatieve vervoermiddelen, in sommige gevallen voor tussenkomst in huur of lening van hun woning of gewoon voor uitbetaling via loon.

  • Bedrijfsfiets of fietslease

Voor medewerkers die graag actief zijn, is een bedrijfsfiets een aantrekkelijke optie. Het stimuleert een gezonde levensstijl en biedt een milieuvriendelijk alternatief voor dagelijks woon-werkverkeer. Bovendien kan het bijdragen aan een vermindering van files en parkeerproblemen. De fiets wordt betaald door de medewerker via een loonruil, waardoor het brutoloon wordt verminderd. Sowieso interessanter dan de aankoop van een fiets met het nettoloon. Een medewerker die met de fiets naar het werk komt, geniet niet alleen van een goedkopere aankoop van de fiets, maar kan ook een fietsvergoeding ontvangen.

  • Collectieve loonbonus

De niet-recurrente resultaatgebonden bonus, ook wel CAO90 genoemd, is een ‘collectieve’ bonus, met andere woorden gebaseerd op doelstellingen, prestaties, inzet of resultaten van een gedefinieerde groep medewerkers (of alle medewerkers). De collectieve doelstelling(en) die behaald moeten worden om de bonus binnen te halen moeten vooraf worden vastgelegd. Je kan dus op voorhand nadenken waar je met jouw onderneming naartoe wil en er een win-win situatie van maken. Een ander voordeel is dat je deze collectieve bonus telkens na afloop kan hernieuwen, aanpassen of stopzetten. Het wordt dus nooit een verworven recht voor je medewerkers. 

Het maximum bedrag voor deze bonus bedraagt in 2024 €4.020,- per voltijdse medewerker. De loonbonus is fiscaal voordelig voor zowel werkgevers als medewerkers. Als werkgever betaal je 33% patronale bijdrage, bovenop het brutobedrag, maar deze is volledig fiscaal aftrekbaar. De betrokken medewerkers betalen enkel een RSZbijdrage van 13,07%, maar betalen geen bedrijfsvoorheffing.

  • Individuele bonus via warrants

Naast een collectieve bonus kan je uiteraard ook een individuele bonus toekennen aan één of meerdere medewerkers, gebaseerd op individuele doelstellingen. 

Echter het uitbetalen van een individuele bonus via loon is helemaal niet interessant. Als werkgever betaal je patronale lasten bovenop het brutobedrag van deze bonus, de medewerker zelf betaalt naast RSZ ook de maximale bedrijfsvoorheffing op deze bonus waardoor bij een uitbetaling via het loon, er voor de medewerker slechts ongeveer 35% netto overblijft.

MAAR een individuele bonus kan je in het budget van het cafetariaplan van je medewerker toevoegen OF een alternatieve uitbetaling is via warrants.

Warrants zijn ‘veilige’ aandelenopties die je als werkgever koopt en nadien onmiddellijk overdraagt aan je medewerker. Deze medewerker kan deze warrants onmiddellijk opnieuw verkopen. Deze manier van uitbetaling is fiscaal voordelig omdat warrants vrijgesteld zijn van RSZ. De medewerker betaalt wel 53% bedrijfsvoorheffing. Echter als werkgever betaal je op warrants geen patronale lasten, een voordeel welke je ook volledig of gedeeltelijk kan overdragen aan je medewerker om het fiscaal voordeel voor de medewerker nog groter te maken.

  • Winstpremie

Een winstpremie stelt de medewerkers in staat om te delen in het succes van het bedrijf. Een deel van de winst wordt uitbetaald in een premie. Het motiveert medewerkers om bij te dragen aan de groei en winstgevendheid van de organisatie. Bovendien versterkt het de loyaliteit en betrokkenheid van de medewerkers.

De winstpremie is nooit een verworven recht. Je hoeft deze dus niet jaarlijks toe te kennen. Bovendien kan je wachten tot na de afsluit van je jaar om te beslissen of je deze premie geeft of niet.

Als werkgever betaal je op de winstpremie geen patronale lasten. De medewerkers betalen slechts 7% bedrijfsvoorheffing naast 13,07% RSZ.

  • Innovatiepremie

De innovatiepremie is een beloningssysteem dat medewerkers stimuleert om innovatieve ideeën en oplossingen aan te dragen binnen het bedrijf. Door medewerkers een premie toe te kennen voor hun creatieve bijdragen, worden zij aangemoedigd om mee te denken over procesverbeteringen, nieuwe producten of efficiëntere werkwijzen.

Dit leidt tot een cultuur van innovatie en vooruitgang binnen de organisatie. Het geeft medewerkers een gevoel van waardering en betrokkenheid, terwijl het bedrijf profiteert van de groei en verbetering die deze ideeën met zich meebrengen.

Als werkgever betaal je geen patronale bijdrage op deze premie, en ook door de medewerker is er geen RSZ en bedrijfsvoorheffing verschuldigd.

 

We kunnen concluderen dat er nog heel wat ruimte is voor werkgevers om een aantrekkelijk en fiscaal interessant loonpakket samen te stellen.

Een optimaal loonpakket leidt tot meer tevreden en meer gemotiveerde medewerkers, wat uiteindelijk de bedrijfsresultaten ten goede komt.

Wil je graag een interessant en fiscaal optimaal loonpakket samenstellen, maar weet je niet waar te beginnen? Heb je vragen rond wat in jouw organisatie mogelijk is of wil je graag aan de slag gaan om bepaalde mogelijkheden uit te werken?

Neem dan contact op met KORA HR. Wij helpen je graag verder!

Heb je nog vragen over dit artikel?
Deel:
Facebook
LinkedIn
E-mail
WhatsApp

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je nu in voor onze nieuwsbrief!